∞StayStrong∞
İyi biri değilim kötü olduğumda söylenemez Can sıkıntısına yaşıyorum. Degisik biriyim tanısan sevmezsin
Yapmacık değilim belkide bu yüzden sevilmiyorum.
Home Theme Ask me anything

bluedreamst:

muzikliyalnizadam:

<

blockquote>

sosislipuding:

sarisindenilenkumral:

atinisikenkovbooy:

Aynen böyle işte.Erkekler pişman veya aşık olmaz demeyin.

En güzel erkekler pişman ve aşık olur.

Ama en güzel kadınlar sever.. 

(via deanleevlenicez)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter